รถติดลิฟท์ฝาท้าย

เกี่ยวกับรถตู้ติดลิฟท์ MR.JOURNEY

บริการรถตู้ดัดแปลงติดลิฟท์

Mr.Journey ให้บริการ เช่ารถดัดแปลงติดลิฟท์ไฮดรอลิคทุกประเภท ที่มีระบบ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อความสะดวกสบายในการขนย้าย
ประหยัดแรง ประหยัดเวลาและลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้สินค้าเสียหาย
และคนงานได้รับบาดเจ็บ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขององค์กร

ภายในรถตู้ติดลิฟท์ฝาท้าย

ภาพภายในของรถตู้ติดลิฟท์

ทดลองใช้รถตู้ติดลิฟท์ฝาท้าย

รถบรรทุกติดตั้งลิฟท์ฝาท้าย

ลิฟท์ท้ายรถ หรือฝาท้ายไฮดรอลิค (Tail Lift) เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิคติดตั้งเข้ากับรถยนต์ บรรทุก เพื่อใช้ยกสินค้าขึ้น – ลง จากพื้นถนนถึงพื้นรถ มีให้เลือกหลายรูปแบบ หลายขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักและลักษณะของสินค้า รวมถึงขนาดของรถด้วย

รถบรรทุกติดตั้งลิฟท์ฝาท้าย